Privacy, dataverwerking én ondernemerschap

‘Onze studenten maken werk van concrete vraagstukken uit de praktijk’. Zo kijken juristen met ondernemers mee naar privacyrisico’s en dataverwerking.

Lees verder

Sociaal Innovatie Centrum (SIC) Arbeid

Sinds januari 2020 kunnen studenten van de Juridische Hogeschool kiezen voor een afstudeerstage bij het Sociaal Innovatiecentrum (SIC) Arbeid. SIC is onderdeel van Station88 in Tilburg, een bedrijvenplatform voor ondernemers uit Midden Brabant. Voor hun afstudeeropdracht werken de juristen in spe gedurende twintig weken aan een actueel vraagstuk van een van de aangesloten bedrijven. Docent Arbeidsrecht en Privacyrecht John Lousberg is begeleider. Samen met lector Colette Cuijpers vormt hij de link naar het lectoraat Recht en Digitale Technologie.

Studenten van Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie zijn al langer bij SIC actief. Zij houden zich vooral bezig met ondernemersvragen op het terrein van personeelsbeleid en welzijn. Met de komst van de Juridische Hogeschool kunnen juristen voortaan ook meekijken naar problemen waarmee ondernemers aankloppen bij SIC. En die juridische blik wordt zeer gewaardeerd, met name als het gaat om advies op het gebied van privacy en dataverwerking.

John Lousberg

Praktijkvragen oplossen

In de kern draait het bij SIC Arbeid om studenten die problemen oplossen voor organisaties. Ondernemers leggen hun vragen neer bij docenten. Op hun beurt benaderen de docenten studenten en bespreken zij onderling wat ze wel of niet kunnen betekenen. Vervolgens is het aan de studenten om op bedrijfsbezoek te gaan en een projectplan voor te leggen. Ze mogen daarbij zelfs een prijs noemen: tien euro per uur. “Dat vinden ze lastig, omdat ze nog student zijn”, aldus John. “Toch hoort het wel degelijk bij ondernemerschap, een thema waarover ze hier veel leren. Bovendien legt het berekenen van een tarief extra druk en verantwoordelijkheid om met een fatsoenlijk resultaat te komen. Niet dat ze dat anders niet zouden doen, maar als een bedrijf duizend euro betaalt, mag daar ook een bepaalde prestatie tegenover staan.”

Gedurende de afgelopen periode bogen studenten zich over een bedrijf dat shirtjes voor voetballers maakt waarin meetapparatuur voor trainingsactiviteiten in relatie tot hartslag en conditie is verwerkt. De shirtjes zijn gekoppeld aan een app. “De vraag van het bedrijf luidde: “Waarmee moeten wij allemaal rekening houden als het gaat om data en privacybescherming?”, vertelt John. Hij vervolgt: “De voetbalvereniging is verantwoordelijk voor de voetballers, maar de vereniging laat een ander bedrijf metingen verrichten. En dat bedrijf gebruikt weer een app. Wie heeft dan welke verantwoordelijkheid? En wat voor contracten moet je onderling afsluiten? Dit was een behoorlijk ingewikkelde casus. Ik heb er veel van geleerd, ook van de studenten”, aldus de docent.

Praktisch zijn

Voor de Juridische Hogeschool is de werkwijze bij SIC ook een soort proef om te kijken of zij het traditionele afstuderen op een andere manier kunnen inrichten. John: “We willen af van de scriptie van veertig pagina’s dat eigenlijk een beetje op het afstuderen aan een universiteit lijkt. Uiteindelijk willen we meer toe naar afstuderen door middel van praktijkopdrachten voor bedrijven. We zijn hoger beroepsonderwijs en willen gewoon heel praktisch zijn.”

Privacyrisico’s van een digitale videodeurbel

Mijn naam is Merel Geurts, 22 jaar oud en ik kom uit Wijchen. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd aan de Juridische Hogeschool met een interessant en vooral actueel onderzoek bij het Lectoraat Recht en Digitale Technologie: de privacyrisico’s voor de consument bij het gebruiken van een digitale videodeurbel.
Mijn onderzoek heb ik omgezet in een artikel dat op de website is gepubliceerd. Hierdoor heeft het lectoraat de consument bewust kunnen maken van de verplichtingen, maar vooral ook de risico’s die een hippe gadget zoals de digitale videodeurbel met zich meebrengt.
In het begin hield ik de actualiteiten in de gaten en was ik veel bezig met het lezen van stukken, om zo tot een goed onderwerp voor mijn afstudeerscriptie te komen. Uiteindelijk is het mijn eigen omgeving geweest die mij op dit idee heeft gebracht. Ik hoorde namelijk steeds meer kennissen erg enthousiast over hun aankoop van een digitale videodeurbel. Ik vroeg mij als rechtenstudent af of deze mensen zich realiseerden wat voor een gadget zij in huis hadden gehaald. Op dat moment wist ik dat ik gebruikers van de deurbel, zoals de mensen in mijn omgeving, wilde adviseren over de juridische aspecten die komen kijken bij deze opkomende gadget.
Door het coronavirus vond de begeleiding van de docenten natuurlijk vooral digitaal plaats. In het begin heb ik mij, en met mij vast meer studenten, daar best wel zorgen om gemaakt. Achteraf zijn die zorgen onnodig geweest. Zowel mijn afstudeerdocent als mijn stagebegeleider waren via e-mail en telefoon goed te bereiken. Ook wanneer ik even vast liep, was een meeting op Teams altijd mogelijk.
Ik heb ervoor gekozen om door te studeren om mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt uit te breiden. Momenteel ben ik bezig met de pre-master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat doet niet af aan het feit dat ik mij na mijn opleiding aan de Juridische Hogeschool zeker klaar voelde voor het werkveld als hbo-jurist. De stages, beroepsproducten en alle casussen uit de praktijk, hebben hier aan bijgedragen. Daarnaast heeft mijn afstudeerstage bij het lectoraat mij doen realiseren dat ik voor mijzelf een combinatie zie in het recht en onderwijs. Voor nu focus ik mij op mijn pre-master en kijk ik uit naar wat de toekomst mij zal brengen.

Merel Geurts

‘Fantastische verhalenverteller’

Jurist Simone Fennell, privacy-adviseur bij de gemeente Tilburg: 
In het verleden was ze een collega van Colette Cuijpers aan de Universiteit van Tilburg. Nog altijd ligt er een lijntje tussen de twee. “Bij de gemeente Tilburg lopen studenten van de Juridische Hogeschool geregeld stage. Ook begeleiden we afstudeerders bij hun onderzoek. Verder ben ik lid van de werkveldadviesraad recht en technologie van de Juridische Hogeschool. Met een man of dertig uit alle lagen van het bedrijfsleven denken we mee over het curriculum, zodat wat de studenten van de Juridische Hogeschool leren actueel is en aansluit bij de praktijk. Zelf kijk ik specifiek naar mijn eigen domein: privacy.”

Misverstanden
Over hbo-juristen bestaan volgens Fennell hardnekkige misverstanden. “Kennelijk denken veel werkgevers dat een jurist op hbo-niveau geen echte jurist is. Ze vragen namelijk meestal een jurist op academisch niveau. Maar als ik dan de functie-eisen lees, dan zie ik dat het vaak gaat om een takenpakket dat prima door een hbo-jurist kan worden gedaan. Hoe dat komt? Mijn indruk is werkgevers vaak elkaars vacatureteksten kopiëren.”
Fennell en Cuijpers kennen elkaar sinds 2002. “Ik was student-assistent bij de vakgroep waar Colette haar proefschrift schreef. Ik heb les van haar gehad én samen met haar lesgegeven. Ze is gezaghebbend in haar vakgebied, enorm betrokken bij haar studenten en heel gedreven om het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Daarnaast is ze een fantastische verhalenverteller: haar colleges zijn van boeiend van begin tot eind. Ze tentamineerde ook heel anders. Vaak gaf ze openboektentamens. Stampwerk vindt ze onzinnig; wat je niet meer precies weet kun je opzoeken. Waar het haar om gaat, is dat je weet waar je het kunt vinden en hoe je kennis praktisch toepast.”

Video
Share