Win-Win met het werkveld

De toenemende digitalisering en de innovaties op dat gebied zorgen voor steeds meer vraagstukken. Ook in het intellectueel eigendomsrecht.

Lees verder

Docent Caro van der Voort zoekt expliciet verbinding met praktijk

Caro van der Voort, docent Intellectueel Eigendom (IE) krijgt in haar vakgebied steeds vaker te maken met IE op software en digitalisering. En hoewel je voor degelijk juridisch advies op dit gebied geen computertechneut hoeft te zijn, moet je wel weten wat gaande is en wat bepaalde begrippen inhouden. Caro verdiept zich op verschillende manieren in de materie over IE op software en nieuwe technologieën als blockchain. Binnenkort start ze bovendien met een stage bij LawFox, een advocatenkantoor in Tilburg dat zich richt op ICT en recht.

“Ik heb er veel zin in en wil wel eens zien wat op dit moment relevant is en leeft in de praktijk. Niet dat ik daar geen idee van heb, maar het is anders wanneer je aan den lijve ondervindt wat er speelt en erover meedenkt en meepraat”, aldus Caro die ook benieuwd is naar de behoeften die er liggen op het gebied van onderzoek. Feitelijk is de stage voor beide partijen een win-winsituatie: het advocatenkantoor krijgt tijdelijk een extra medewerker met verstand van zaken op IE en privacygebied. Andersom vloeit opgedane praktijkkennis weer terug naar het onderwijs. En dat is precies wat het lectoraat Recht en Digitale Technologie beoogt: praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden. Caro: “Wij leveren een bijdrage aan het werkveld door onderzoek te doen en betrekken de praktijkpartners in ons onderwijs”.

Sjors van der Hoeven, Caro van der Voort en Wouter Dammers bij LawFox

Werkveldadviesraad

Behalve door stages, zijn er meer manieren waarop het Lectoraat die verbinding zoekt. De werkveldadviesraad (WAR) van de Juridische Hogeschool speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. “De WAR met vertegenwoordigers uit het werkveld komt om de zoveel tijd bij elkaar”, vertelt Caro. “Binnen het lectoraat roepen wij af en toe een ‘mini-WAR’ bijeen, met daarin juristen die werkzaam zijn op het snijvlak van recht en digitale technologie. Mensen die veel te maken krijgen met aspecten als privacy, contracten en IE, heel divers. Voor de minor Recht en Digitale Innovatie hebben wij veel input van deze WAR gebruikt. Daarnaast hebben we waardevolle contacten gelegd waar interessante afstudeerstages en gastcolleges uit voortkomen.”

Wat Caro betreft is praktijkervaring van wezenlijk belang. “Onze studenten moeten als juridisch adviseur conflicten kunnen inschatten en risico’s beperken. Uit de boeken leren ze vooral over het recht zelf en de voorwaarden waaraan een product of creatie moet doen om de IE-rechten te krijgen. Dat moeten ze natuurlijk weten, maar in de praktijk leren ze pas echt risico’s in te schatten en krijgen ze een notie van bijvoorbeeld de kosten. Op die manier leren ze om goed en realistisch te anticiperen op vragen van klanten die hun creaties willen beschermen.”

Minor Recht en Digitale Innovatie
Ervaringen van studenten

Iedereen is zich ervan bewust dat organisaties steeds sterker afhankelijk zijn van digitale technologie en innovaties. En ook iedereen, waaronder het werkveld en het onderwijs, zal beamen dat juristen in toenemende mate in het dagelijks werk te maken krijgen met ICT-vraagstukken. Voor een jurist van de toekomst is daarom kennis van IT en recht onontbeerlijk. De studenten van de Juridische Hogeschool zijn de juristen van de toekomst en hebben de kans om met de Minor Recht en Digitale Innovatie (MRDI) kennis en ervaring op te doen op dit gebied.

De minor werd door de studenten als zeer praktisch ervaren en heeft een goed beeld van het werkveld gegeven, mede vanwege de samenwerkingsprojecten met de praktijk en de vele gastcolleges.

Wat zijn de ervaringen van studenten die kozen voor deze minor? Wat heeft hen dit opgeleverd en welke plannen hebben ze in hun werk als aankomend hbo-jurist op het gebied van recht en technologie? Dat lees je op de website van de Juridische Hogeschool.

Multidisciplinaire samenwerking

Peter Vervoorn studeerde in de zomer van 2020 af aan de Juridische Hogeschool. Zijn afstudeerproject is een voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking én de combinatie van recht en digitale technologie.

Student Niels Peeters van Avans Hogeschool opleiding ICT ontwikkelde voor zíjn afstudeeropdracht een gamewebsite. Op de website van Niels kunnen gamers elkaar uitdagen om voor geld een game te spelen. De winnaar van de game wordt door de website van Niels automatisch uitbetaald. Ook houdt de website live ranglijsten bij. Peter heeft voor Niels de juridische kaders uitgewerkt met betrekking tot contractenrecht, privacyrecht, kansspelrecht en intellectueel eigendomsrecht (specifiek het auteursrecht).
Peter stelde een privacyverklaring op en maakte de algemene voorwaarden die Niels op zijn website gaat hanteren. Ook regelde hij met een aantal game-organisaties het gebruik van afbeeldingen van games op de website van Niels, dit in verband met auteursrechten.

Momenteel geeft Peter zijn studie een vervolg aan de Universiteit van Tilburg. En werkt hij twee dagen per week als stagiair bij Vissers Advocatuur in ’s-Hertogenbosch.

Peter Vervoorn

Video
Share