ONDERWIJSVISIE

De wereld verandert in een sneltreinvaart. Het beroepenveld verandert mee. En dus ook onze onderwijs- en leeromgeving.

Lees verder

DE STUDENT AAN ZET EN DE PRAKTIJK DOET MEE

De wereld verandert in een sneltreinvaart. Het beroepenveld verandert mee. De juridisering van de maatschappij, de ontwikkelingen in en de digitalisering van het onderwijs maakte het noodzakelijk om ons onderwijsbeleid en de daarin beschreven visie op leren onder de loep te nemen. Het nieuwe Infographic land. beroepsprofiel hbo-jurist gaf ons het laatste zetje om onze onderwijsvisie te herzien.

Missie:

‘Met hoogwaardig onderwijs studenten persoonsgericht, praktijkgericht en omgevingsgericht opleiden tot juridische professionals’.

Visie:

‘De Juridische Hogeschool zet stevig in op interactie met de student, het werkveld en de maatschappij. Hierdoor levert de opleiding bekwame juristen af en draagt ze permanent bij aan de doorontwikkeling van het werkveld waartoe ze opleidt. Dit alles in een snel veranderende omgeving’.

Met onze onderwijsvisie kunnen wij onze missie gaan waarmaken. En een hbo-jurist op de arbeidsmarkt zetten die in staat is om in de beroepspraktijk in een bredere context en in samenwerking met verschillende disciplines juridische en niet-juridische oplossingen te bedenken en toe te passen.

De hbo-jurist:

‘De hbo-jurist is een professional die in staat is om in de beroepspraktijk in een bredere context en in samenwerking met verschillende disciplines juridische en niet-juridische oplossingen te bedenken en toe te passen. Hij is in hoge mate omgevingssensitief, autonoom, ondernemend, onderzoekend, flexibel, innovatief, sociaal vaardig en maatschappelijk betrokken.’

Video
Share