TRAJECT TOTSTANDKOMING

In 2017 alweer is het traject voor de nieuwe huisvesting van de Juridische Hogeschool gestart. We blikken nog even terug wat we allemaal hebben gedaan in die tijd!

 

Lees verder

standaard 1, standaard 11
DE START

In 2017 zijn we het huisvestingstraject gestart met meerdere brainstormsessies: van visie naar onderwijs! Samen met collega’s, studenten en werkveld hebben we gekeken naar de kracht van de hbo-jurist. Het begin is gemaakt!

De Curriculumcommissie werkte de brainstorm verder uit tot een eerste onderwijsconcept: dit lees je in hoofdstuk 4. Het onderwijsconcept is leidend in de uitwerking van de plannen voor gebouw P3. De werkgroep huisvesting maakte samen met een architect de vertaling van het onderwijs naar een programma van eisen voor het gebouw. Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden bekeken we andere onderwijsomgevingen ter inspiratie.

WARM EN RUSTIG

Medewerkers en studenten gaven tijdens een sessie aan wat ze belangrijk vinden voor de sfeer en de uitstraling. De architect maakte een moodboard op basis van de uitkomsten.

SLOPEN

In december 2019 startte de sloop van gebouw P3: op de buitenmuren, verdiepingsvloeren, trappenhuizen en toiletten na bleef er weinig over van het gebouw. De vide en veel tussenmuren werden weggehaald: het gebouw veranderde van donker naar licht met een frisse uitstraling! De collegezaal werd gesloopt: hier is een mooi studieplein voor terug gekomen.

OPBOUW

Vanaf februari 2020 startten de bouwvakkers met de wederopbouw van het pand. In het begin was het veel werk wat later niet meer zichtbaar is, omdat het onder vloeren, achter muren en boven de plafonds gemaakt is. Er wordt hard gewerkt en iedere week waren er weer vorderingen te zien!

En toen brak er een pandemie uit! Het was even spannend of dit gevolgen zou gaan hebben voor de bouw. We volgden de ontwikkelingen op de voet, maar de bouw ging gelukkig zonder vertraging verder.

Ondertussen op de Meerkoldreef……

Ondertussen werd er op de Meerkoldreef hard gewerkt om het gebouw verhuisklaar te maken. Er is heel ontzettend veel opgeruimd: containers vol vertrouwelijk papier zijn vernietigd en ook de grote containers voor restafval en ‘gewoon’ papier zijn meerdere keren geleegd.
De gele bakken staan klaar om naar P3 verhuisd te worden. Wat overblijft zijn lege kamers…

BIJNA KLAAR!

Het gaat hard met de bouw en dat is ook de bedoeling! De verschillende onderwijsruimtes en werkruimtes krijgen steeds meer vorm. Nog twee maanden en dan starten we met het onderwijs in gebouw P3. De komende maanden worden besteed aan de afwerking en de inrichting.

Video
Share