ONDERWIJSVISIE

De wereld verandert in een sneltreinvaart en het beroepenveld voor de hbo-jurist verandert mee. En dus ook onze onderwijs- en leeromgeving. Vorig jaar september zijn we daarom gestart met onderwijs in (ver)nieuw(d)e omgevingen.

Lees verder

DE STUDENT AAN ZET EN DE PRAKTIJK DOET MEE

Dat zijn dé twee uitgangspunten voor het onderwijs aan de Juridische Hogeschool. Ook de juridisering van de maatschappij, de ontwikkelingen in en de digitalisering van het onderwijs  zijn meegenomen in de vorming van ons onderwijsbeleid en de visie op leren. Net als het landelijke vastgestelde beroepsprofiel voor de hbo-jurist.  Heb je hierover vragen, stel ze gerust! Coaches staan voor je klaar, maar je kunt ook terecht bij één van de studieadviseurs.

In dit filmpje wordt in het kort uitgelegd hoe het onderwijs bij de Juridische Hogeschool eruit ziet.

Missie:

‘Met hoogwaardig onderwijs studenten persoonsgericht, praktijkgericht en omgevingsgericht opleiden tot juridische professionals’.

Visie:

‘De Juridische Hogeschool zet stevig in op interactie met de student, het werkveld en de maatschappij. Hierdoor levert de opleiding bekwame juristen af en draagt ze permanent bij aan de doorontwikkeling van het werkveld waartoe ze opleidt. Dit alles in een snel veranderende omgeving’.

De hbo-jurist:

‘De hbo-jurist is een professional die in staat is om in de beroepspraktijk in een bredere context en in samenwerking met verschillende disciplines juridische en niet-juridische oplossingen te bedenken en toe te passen. Hij is in hoge mate omgevingssensitief, autonoom, ondernemend, onderzoekend, flexibel, innovatief, sociaal vaardig en maatschappelijk betrokken.’

Video
Share